herstellen


Het komt regelmatig voor dar er kale plekken in een buxus voorkomen.
De beschadigde plekken kunnen ontstaan door takbreuk, plassende honden,verbranding enz.
Deze plekken kun je meestal gemakkelijk herstellen, door er nieuwe buxusplanten tussen te planten of er voor te planten.
Na een jaar of twee zul je van de beschadigingen niks meer kunnen zien. Buxusbladvlo Foto buxusschade Ruda NV. 'The Green Touch'. Foto buxusbladvlo 'Het Verbondsnieuws' - 16/94.
Een 3 a 4 mm klein beestje (geelachtig, groen van kleur) dat vanaf eind april op de puntjes van de bladeren aanwezig is.
Door te zuigen aan de bladpunten veroorzaken ze lepelvormige omkrullingen. Hierdoor ontstaan ernstige groeiremmingen en de plant ziet er minder fraai uit.
Vroegtijdige bespuiting beperkt de aantasting.
Ook vroegtijdigde aangetaste scheuten afknippen en afvoeren via de GFT-container.
-De bestrijding van de buxusbladvlo kan in de zomer onder meer plaatsvinden met "Decis"
Decis vloeibaar is werkzaam tegen een reeks van insecten.
Het middel werkt als contact- en maaggif.
Het werkt niet systemisch, heeft geen dampwerkingen dringt niet snel in het blad door.
 • Wel penetreert het in de waslaag.
 • De nawerking op plantmateriaal is lang.
 • Het middel is zacht voor het gewas.
 • Samenstelling Deltamethrin 7,5 g/l

  Spintmijt


  De mijt (bruin/rood van kleur) tast vaak oude blaadjes aan.
  De bladeren krijgen bleke streepvormige puntjes en ook het blad kan citroenkleurig zijn.
  Soms kunnen er bij ernstige aantastingen witte scheurtjes ontstaan.
  Spintmijten zijn met het blote oog bijna niet waar te nemen.
  Met een goede loep of vergrootglas zijn de mijten wel te zien.
  Spintmijten leggen in de herfst hun wintereieren.
  Regelmatig bespuiten met een spintdodend middel op basis van acaricide.
  -Voor spintmijt kunt u "masai"gebruiken.
  MasaÔ is bestemd voor de bestrijding van alle stadia van de spintmijt.
 • SamenstellingTebufenpyrad 25%
 • Info:http:// www.bayergarden.nl

  Buxus-topgalmijt


  De mijten leven overwegend in ziekte planten.
  De mijten veroorzaken gezwellen en verkleuringen waardoor de planten er vuil uit zien.
  Eind maart bespuiten met een produkt op basis van Amitraz.
  Ook kunnen de afgeknipte takken worden afgeknipt en afgevoerd worden via de GTF-container.

  Kommaschildluis


  De kommaschildluis kan een grote schade aan uw tuinplanten veroorzaken.
  U herkent ze aan hun kommavormig schildjes van ongeveer 2 millimeter lang.
  Meestal is het van een afstand al te zien of er een flinke aantasting is doordat er bij uw buxus een onverklaarbare kale plek in komt.
  Meestal wordt in eerste instantie gedacht dat de urine van een hond of kat de schuldige is.
  Maar na nader bestuderen zijn vaak de kommavormige schildjes waar te nemen op het hout of aan de onderkant van de bladeren.
  Onder die schildjes zitten de eieren van de schildluis die in de meimaand te voorschijn komen met een wit streepje was.
  De nieuwe luizen zuigen zich vast en verliezen hun pootjes waarna ze in de zomer een nieuw schildje ontwikkelen en daar hun eigen eitjes in leggen.
  De 'moederluis' sterft af. Luizen scheiden een kleverige honingstof af die de bladeren bevuilen.
  Daarop kan weer een schimmel groeien die een zwarte kleur heeft.
  Zwarte bladeren verraad vaak een zware luisaantasting.
  Andere planten die aangetast kunnen zijn b.v. Hulst, taxus, camelia e.d.
  Bestrijding: In december en uiterlijk tot half januari bespuiten met 'vbc'(vruchtboomcarbolineum).
  Hiermee voorkomt u het uitkomen van de eitjes.
  Tevens word groene alg-aanslag bestreden.
  Daarnaast moet u in mei goed in de gaten houden wanneer de overgebleven eitjes uitkomen en die bestrijden met bv. 'admire'
 • Samenstelling Imidacloprid 70 %
 • Info: http://www.bayergarden.nl
  -Wilt u de eieren van de komma schildluis in de winter bestrijden voer dan een bespuiting uit met "Asepta vbc pura" deze vernietigd de wintereieren.
  Algemeen ASEPTA VBC PURA is een insecticide voor fruitteelt- en de boomkwekerijgewassen.
  ASEPTA VBC PURA is tevens toegelaten als bestrijdingsmiddel ter bestrijding van plantaardige begroeiing op bladeren, takken en stammen in de fruitteelt en in de boomkwekerij.
  ASEPTA VBC PURA kan in de fruitteelt worden toegepast in de winter tot en met het schuivende knopstadium, bij vorstvrij, sneldrogend weer.
  Krachtig spuiten tot het afdruipstadium op een zodanig tijdstip van de dag dat de gewassen voor de avond droog zijn.
  Uit onderzoek is gebleken dat de populatie roofmijten geen nadelige invloed ondervindt van bespuitingen met ASEPTA VBC PURA.
  Door het krimpend aantal middelen dat in de boom- en fruitteelt nog beschikbaar is, neemt de noodzaak toe om vÚÚr het groeiseizoen de insecten-, en mijtendruk te minimaliseren.
  Hiervoor is een bespuiting met ASEPTA VBC PURA, met zijn brede toelating, in de winter een uitgelezen mogelijkheid.
  Boomkwekerijgewassen (coniferen en bladverliezende heesters).
  Ter bestrijding van eieren en andere overwinterende stadia van o.a. blad-, dop-, wol-, schild- en sparrenluizen, galmijten, bladvlooien, kleine wintervlinder, bonte bessenvlinder, jeneverbesmot, en tegen groene aanslag.
  Dosering: 6%(= 6 liter ASEPTA VBC PURA op 94 liter water).
  Let op: Niet spuiten op vaste planten en kruidachtige gewassen. Vroegwerkende gewassen zoals Buxus, Ilex,
  Picea en Taxus dienen in december / begin januari gespoten te worden.
  Laatwerkende gewassen kunnen tot maart / half april gespoten worden, zolang deze volledig in rust zijn. Info: http://www.asepta.nl

  Tak- en bladsterfte


  De schimmel (Volutella buxi of pseudonectria rousseltana) veroorzaakt opvallende plekken van bruinverkleurende, verschrompelende blaadjes; en andere plekken van wegkwijnende, geelverkleurende afstervende blaadjes.
  Vervolgens verdroogt het blad en kan gaan afvallen.
  Wanneer men dan meer in detail kijkt, komt het naar voor dat alle afstervende, of reeds afgestorven, blaadjes op ťťn en dezelfde zijtak zitten. Op de reeds geÔnfecteerde twijgjes zitten de blaadjes dichter tegen het twijgje aan, dan bij een gezond takje.
  Er is een 'insnoerings'plaats te vinden waarboven het takgedeelte verkleurt en afsterft.
  Soms kunnen er op de grotere takken ook een soort kankers ontstaan.
  De schors van geÔnfecteerde takjes is dood en kan gemakkelijk worden losgemaakt van het onderliggende hout.
  Dit onderliggende hout is grijs tot zwart verkleurd. Aan de onderzijde van blaadjes op de geÔnfecteerde takjes, kan men bleekroze puistjes terugvinden als er voldoende vochtigheid is over een langere periode.
  Op dode blaadjes kan men zeer kleine groene of rode bolvormige uitgroeiingen vinden (moeilijk met het blote oog).
  Deze laatste zijn de vruchtlichamen van de schimmel.
  De gevormde schimmelsporen overwinteren in de blaadjes, al dan niet afgevallen.
  In de lente infecteren ze de buxusplant via allerlei wondjes bijvoorbeeld na vormsnoei.
  Daarom is het van het allergrootste belang om bij infectie ŗlle afgevallen blaadjes netjes op te ruimen, ťn mee te geven met GTF-container.
  Nooit deze blaadjes op de composthoop werpen, daar de sporen tot 3 jaar levensvatbaar zijn !
  Bij infectie de aangetaste twijgen terugsnoeien tot in het gezonde hout.
  Na elke knipbeurt uw snoeimateriaal ONTSMETTEN, om geen overdracht te hebben.
  Preventief is het ook van belang om uw snoeimateriaal sowieso steeds te ontsmetten als u naar een andere buxuspartij overgaat bij het snoeien.
  Deze ziekte kan eigenlijk veel schade berokkenen bij vormgesnoeide buxusplanten omdat de taksterfte lege plekken creŽert in de snoeivorm.
  Om te weten of je met deze ziekte te maken hebt, bestaat er een eenvoudige test.
  Een aangetaste tak afknippen, een beetje vochtig maken, en in een afgesloten plastiek zakje steken gedurende 2 tot 3 dagen.
  Deze gesloten plastiek zak op kamertemperatuur bewaren. Na een 3-tal dagen moeten er bij infectie van Volutella dan roze puntjes verschijnen op de onderzijde van de bladeren.
  Bestrijding: Een middel met koper als werkzame stof (in Nederland niet meer toegestaan).
  In BelgiŽ kan met bordeauxe pap gebruiken.

  Zware taksterfte


  Sinds 1995 kent men in Engeland de schimmelziekte Cylindrocladium buxicola in Buxus.
  Het is een nieuwe schimmelziekte die de naam Cylindrocladium buxicola gekregen heeft en zich openbaart door bruine vlekken die ontstaan op het buxusblad.
  Wanneer de schimmel wordt geconstateerd worden de bladeren eerst geelachtig.
  Dan zijn er op de schors zwarte strepen te zien en uiteindelijk sterft de plant.
  De bodemgesteldheid en de luchtvochtigheid zijn de veroorzakers van deze infectie.
  De oorsprong van deze ziekte is onbekend.
  Deze schimmelziekte heeft zich langzamerhand over Europa verspreid.
  Jammer genoeg is de ziekte ook in Nederland aangetroffen.
  Men kan de ziekte al in een vroeg stadium in de buxus herkennen (ca. april) aan het vochtig blijven van de bladeren.
  Dit is ook het tijdstip om met de bestrijding te beginnen.
  Vanaf april spuiten met een tussenperiode van drie weken.
  Er zijn daar goede ervaringen mee opgedaan.
  Het is ook belangrijk dat de buxus niet te lang vochtig blijven en dat ze niet teveel beschut moeten staan.
  Bij buxus die in een open tuin staan en met een goed afwaterende bodemstructuur is deze schimmelziekte nog niet geconstateerd.
  Enkele schimmeldodende middelen die succes hebben bij de bestrijding van deze vervelende schimmelziekte.
 • Aliette WG
 • Discus / Stroby
 • Dithane NEO TEC
 • Fonganil Gold
 • Polyram WG
  De standaardmiddelen, zoals Topsin M. afgewisseld met Mirage Plus, kunnen gebruikt worden.
  Helaas werken deze middelen niet adequaat."
  Bron: Cylindrocladium buxicola Herman Gallikowski

  Roest


  Zichtbare symptomen zijn de verdikkende bladeren. (puccinia buxi).
  Deze verschijnen gedurende de zomer op de blaadjes die nog datzelfde jaar werden gevormd.
  De verdikkingen op de bladeren zijn vlekken met purperachtig - bruine, op blaren lijkende puistjes.
  In deze puistjes bevinden zich de schimmelsporen.
  Deze verdikkingen kunnen zowel aan de bovenkant als aan de onderkant teruggevonden worden.
  Bij zware infectie kunnen, in de nazomer, nieuwe jonge en sappige scheutjes eventueel gaan afsterven aan de top.
 • bestrijding :Bayfidan special
 • Specifiek meeldauw- en roestmiddel.
 • Systemische werking.
 • Zowel voorkomend als genezend (preventief en curatief).
 • Zeer effectief voor de verbruining van coniferen.
 • Kwaliteitsformulering met een sterk uitvloeiend vermogen, ook op bladeren met een waslaag.
 • De behandeling tijdig starten (mei), bij het begin van de eerste infectie.
 • De planten goed bevochtigen, maar afdruipen van de spuitvloeistof voorkomen.

  Buxusbladmineerder

 • Op enkel individuele bladeren van het vorige jaar kunnen aan de boven- en onderzijde van het blad blaasvormige gallen te zien zijn (Monarthropalpusbuxi)
  Deze aangetaste bladeren verkleuren geel tot oranje.
  Aan de onderzijde van deze bladeren zijn vervellingen van de mugjes te zien.
  De larven en de poppen die in deze gallen zitten zijn niet bereikbaar om chemisch af te doden.
  Men moet dus proberen te behandelen op het ogenblik dat de mugjes in het late voorjaar (eind april - maand MEI) uit de gallen komen.
  Dit is het enige moment om een efficiŽnte bestrijding uit te voeren daar deze galmug maar ťťn generatie per jaar voortbrengt.
  De larven uit de versgelegde eitjes zullen zich tot het volgende jaar IN het blad verschuilen en er schade aanrichten.
  Ze overwinteren als larve. De verpopping vindt plaats begin april van het daaropvolgende jaar.
  Deze plaag komt eerder sporadisch voor !
  Planten die op een beschutte plaats staan worden wel eens het vlugst aangetast.
 • bestrijding :Talstar 2.5
  Middel spuiten op het ogenblik dat de mugjes ontluiken uit de gallen : eind april en de maand mei.
  De rest van het jaar is er geen efficiŽnte chemische bestrijding.

  Buxus met gele bladranden


  Wanneer de buxus gele bladranden gaat vertonen is het de hoogste tijd om flink bij te mesten.
  De gele bladranden zijn te wijten aan gebrek aan meststoffen en kalk.
  In november een flinke kalkgift toedienen en in het voorjaar flink bemesten met kippenmestkorrels en/of koemestkorrels.
  Ook in de handel verkrijgbare speciale buxusmeststoffen zijn hiervoor goed bruikbaar.
  Om snel de groene kleur weer te krijgen bemesten met bitterzout (ook te gebruiken als bladbemester) of kieresiet.

  Buxus met gele bladranden en een bruingroene kleur


  Buxus houdt van een vochtige bodem, maar als ze te lang met hun wortels in het water staan krijgen ze ook gele bladranden en een bruingroene kleur.
  De afwatering verbeteren door drainage aan te brengen helpt.
  Ook de buxus herplanten in nieuwe bemeste tuinaarde eventueel vermengen met compost en of dierlijke mest zal de plant een nieuwe impuls geven.
  Wanneer er men geen maatregelen neemt zal de buxus afsterven.